بزودی نشست اقتصادی میان افغانستان و ترکیه برگزار می‌شود

بزودی نشست اقتصادی میان افغانستان و ترکیه برگزار می‌شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :