پاکستان فهرست طالبان را به افغانستان سپرد

پاکستان فهرست طالبان را به افغانستان سپرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :