ده تن از فارغان انستیتوت زراعت هرات بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان معینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف و موسسه خوراکه جهان دوره‌های عملی دامپزشکی  را سپری خواهند کرد.

 

محمدشاه حیدریان آمر انستیتوت زراعت و دامپزشکی هرات هدف از امضای این تفاهم‌نامه  را شامل شدن تعدادی از فارغین رشته طب حیوانی به کار عنوان کرد.

وی گفت  “بر علاوه ، این موسسه قرار است مبلغ ۲۰ هزار دالر آمریکایی برای خرید تجهیزات به این انستیتوت کمک کند.”

وی اضافه کرد که قرار است ۱۰ تن از فارغین این انستیتوت برای مدت ۱۰ ماه با معاش ماهانه ۲۵۰ دالر در بخش طب حیوانی مشغول کار شوند.

او تصریح کرد که بر اساس وعده‌ای که مسئول این پروژه به آنان داده، پس از اتمام این مدت، پروژه قابل تمدید است.

 

بیشتر بخوانید :

 

 

ده تن از فارغان انستیتوت زراعت هرات وارد بازار کار می‌شوند

ده تن از فارغان انستیتوت زراعت هرات وارد بازار کار می‌شوند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: