فعالان مدنی: افزایش روز افزون آوارگان داخلی به هرات نگران کننده است

فعالان مدنی: افزایش روز افزون آوارگان داخلی به هرات نگران کننده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :