نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری

از مجموع حدود ۲۸۰ بانویی که تا کنون جواز راننده گی از مدیریت ترافیک هرات بدست آورده اند تنها چهار تن شان در سطح شهر هرات دریوری میکنند.

 

مدیر ترافیک هرات میگوید: شمار زنان علاقمند دریوری در هرات اندک است.
این در حالیست که گفته میشود هم اکنون چهار کورس آموزش راننده گی برای بانوان در هرات وجود دارد.
عادله عدیل مسئول یکی از همین آموزشگاه های راننده گی برای بانوان است.
او میگوید: هفت سال است که این آموزشگاه را ایجاد کرده و تا کنون بیش از هزار بانو در هرات دوره های یک و نیم ماه آموزش راننده گی را در این کورس سپری و جواز راننده گی بدست آوردند.
خانم عدیل تاکید دارد که هم اکنون ۱۵ بانو جهت یاد گیری دریوری در این کورس آموزش میبینند.
وی علاوه میکند که زنان در هرات علاقمندی زیادی در بخش راننده گی دارند اما در برخی مواقع برخورد نا مناسب برخی از مردان، بانوان دریور را می رنجاند.
قابل ذکر است که ایجاد کورس های راننده گی برای بانوان در هرات توانسته شمار علاقمندان را در این بخش افزایش دهد.
اما دید گاه نا مناسب برخی از افراد در رابطه به راننده گی بانوان در هرات هنوز هم ازعمده ترین چالش های بانوان در این عرصه گفته میشود.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: