کمبود کارمند؛ مانع پرداخت به موقع معاشات معلولان در هرات

کمبود کارمند؛ مانع پرداخت به موقع معاشات معلولان در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :