وزیر خارجه امریکا امروز با همتایانش از پنج کشور آسیای میانه دیدار می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، جان کری با وزیران خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار خواهد کرد.
مسائل امنیت منطقه‌ای، روابط اقتصادی، محیط زیست، تغییرات اقلیمی و مسائل حقوق بشری در این گفتگو ها مطرح خواهد شد.
جان کری همچنان گفته که درباره پروژه توسعه‌ای آسیای میانه با وزیران پنج کشور منطقه گفتگو خواهد شد.
قرار است اتاق‌های تجارت و صنایع امریکا نیز با وزیران خارجه پنج کشور آسیای میانه نشستی را برگزار کند و در آن فرصت‌ها و چالش‌ها در این کشورها، در عرصه تجارتی را به بحث گیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: