دو عضو برجسته گروه طالبان در قندوز بازداشت شدند

دو عضو برجسته گروه طالبان در قندوز بازداشت شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :