7 پیکارجوی طالب در هلمند کشته شدند

 ۷ پیکارجوی طالب در هلمند کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :