جنرال «مراد علی مراد» معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گفت که ۱۱۲۰ مرکز رای‌دهی با تهدیدهای بلند و ۱۱۲۲ مرکز رای‌دهی با تهدیدهای متوسط امنیتی روبرو اند.

 

جنرال مراد افزود که نیروهای امنیتی باید برای تأمین امنیت مراکز رای‌دهی که تحت تهدید قرار دارند، عملیات انجام دهند.

وی اذعان داشت که در حال حاضر، ۹۴۰ مرکز رأی‌دهی خارج از کنترل نیروهای امنیتی قرار داد.

با این حال مسئولان در اداره کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که سر از آغاز هفته جاری، انتقال مواد اساسی ثبت نام‌های رأی دهنده گان را به ولایت ها آغاز کرده اند.

اما معین ارشد امنیتی خاطرنشان ساخت که شمار ولسوالی‌هایی که انتقال مواد انتخاباتی به آن‌ها از طریق زمین با چالش مواجه هستند، نیز افزایش یافته است و باید راه‌های بدیل برای انتقال مواد جستجو شود.

قابل ذکر است که کمیسیون مستقل انتخابات به روز ۲۵ ماه حمل ثبت نام‌های رأی دهنده گان را آغاز خواهد کرد.

«معاذ الله دولتی» معاون اداری کمیسیون مستقل انتخابات گفت: هر تخلفی را که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، انجام بدهند کمیسیون نادیده نمی‌گیرد و با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بربنیاد گفته‌های اخیر مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات مجلس نماینده گان که قراربود در ماه سرطان برگزار شود، تا اواخر ماه میزان به تأخیر افتاده است.

 

بیشتر بخوانید:

940 مرکز رای‌دهی خارج از کنترل نیروهای امنیتی است

940 مرکز رای‌دهی خارج از کنترل نیروهای امنیتی است