نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در هرات می‌گوید که ۹۰ درصد از پرونده‌های آزار و اذیت جنسی بر زنان در محلات عامه صورت می‌گیرد.

 

ذبیح الله جواد مشاور این نهاد در کنفرانس ارائه یافته‌های شان گفت که ۸۷ درصد خشونت‌ها بر زنان در مکان‌های کاری و ۹۱ درصد در مکان‌های آموزشی صورت می‌‎گیرد.

کنفرانس ارائه یافته‌های رسیده‌گی به قضایای این نهاد از آزار و اذیت جنسی بر زنان روز گذشته با حضور معاون امور اجتماعی والی هرات برگزار گردید.

در این همایش روئسای ادارات دولتی، علمای دینی، فعالان نهادهای مدنی و ساکنان ولایت اشتراک داشتند.

مونسه حسن زاده معاون امور اجتماعی والی هرات بر ریشه‌کن ساختن و مبارزه جدی با پدیده خشونت علیه زنان تاکید ورزید.

وی ضمن سپاسگذاری از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، کارکردهای زنان را در پانزده سال گذشته در راستای تحقق حقوق زنان چشم‌گیر خواند.

وی بیان کرد که بانوان توانمند افغان در این ولایت مطابق به ارزش‌های اسلامی توانستند قله‌های بلند پیروزی را به منظور مبارزه و کاهش خشونت علیه زنان به پیمایند.

او نقش کلیدی علمای دین را جهت آشنا ساختن مردم به تعالیم دینی از طریق مساجد و منابر در زمینه کاهش خشونت علیه زنان مهم تلقی کرد.

در همین حال سید واسع سعیدی فعال مدنی، ضمن ابراز خوشبینی از یافته‌ها و راه‌کارهای منع خشونت علیه زنان از سوی این نهاد تحقیقاتی بر مبارزه جدی با خشونت علیه زنان تاکید کرد.

اشتراک کنندگان این محفل، از ادارات دولتی و فعالان مدنی تقاضا نمودند تا بر ریشه‌کن ساختن پدیده خشونت علیه زنان، همکاری داشته باشند.

 

بیشتر بخوانید:

 

90 درصد خشونت علیه زنان در مکان‌های عمومی صورت می‌گیرد

90 درصد خشونت علیه زنان در مکان‌های عمومی صورت می‌گیرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: