سازمان بین المللی شفافیت گفته است علت عمده‌ پایان نیافتن درگیری‌ها در افغانستان، فساد و حیف و میل شدن کمک‌های جهانی است.
سری راک پلی پت، مسئول بخش آسیایی و اقیانوسیه در سازمان بین المللی شفافیت، گفته است که موجودیت فساد اداری در افغانستان منجر به ختم نشدن جنگ در این کشور شده است.
او گفته است آماری که به دست ما رسیده است نشان می‌دهد که از هر هشت دالر کمک به افغانستان یک دالر آن حیف و میل شده است.
آقای پت گفته است: ما از حکومت و نها‌دهای کمک کننده به افغانستان می‌خواهیم که از حیف و میل شدن کمک ها جلوگیری کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: