بازداشت ۳ نفر به اتهام سرقت مبایل و مواشی در هرات

بازداشت ۳ نفر به اتهام سرقت مبایل و مواشی در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :