شماری از معلولین در هرات  تقدیر شدند

 شماری از معلولین در هرات  تقدیر شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :