تدارکات ملی 19  پروژه را به ارزش 11.9 میلیارد افغانی منظور کرد

تدارکات ملی ۱۹  پروژه را به ارزش ۱۱٫۹ میلیارد افغانی منظور کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :