جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شام روز دوشنبه ۱۸ سرطان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

 

در خبرنامه منتشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این نشست، کمیسیون تدارکات ملی ۷۳ مورد تدارکاتی را تحت بررسی قرار داد و در نتیجه ۶۸ مورد آن به ارزش بیش از ۷.۴۴ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

کمیسیون تدارکات ملی درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه حفظ و مراقبت و تدارک اجناس خدمات ضمنی، حفظ و مراقبت ژنراتورها، ترمیمات تاسیسات و تجهیزات فرماندهی امنیه و نظم عامه و فرماندهی عمومی سرحدی را به منظور بررسی‌های بیشتر اعاده نمود.

رئیس‎جمهور هدایت داد تا هیئتی متشکل از اداره امور ریاست‌جمهوری و وزارت شهرسازی و مسکن، قراردادهای متذکره را بررسی تخنیکی نموده تا در روشنایی آن تصمیم اتخاذ گردد.

رئیس‌جمهور غنی یکبار دیگر بر نظارت دقیق پروژه ها، استفاده از تولیدات داخلی و تصفیه مالیاتی شرکت‌ها تاکید ورزید.

در این نشست کمیسیون، بر علاوه اعضای آن، مسؤلین اداره تدارکات ملی و ناظرین ملی و بین‌المللی حضور داشتند.

 

بیشتر بخوانید:

۶۸ مورد درخواست تدارکاتی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

۶۸ مورد درخواست تدارکاتی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: