وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفته که طی هفته گذشته برای ۶۱ خانواده بی‌جا شده در غور کمک شده است.
در خبرنامه انتشاریافته این وزارت آمده است، موسسه ACF برای ۶۱ خانواده بی‌جا شده در سه بخش از ۵ هزار الی ۱۲ هزار افغانی کمک نقدی کرده است.
بر اساس خبرنامه، توزیع کمک‌های یادشده در حضور نمایندگان سایر ادارات ولایت غور صورت گرفته است.
این در حالی است که قبل از این برای ۲۷ خانواده بی‌جا شده در غور آرد، روغن و دال کمک شده بود.
در همین حال، شماری از باشندگان ولایت غور با ابراز خرسندی از کمک‌های یادشده، آن را بسیار اندک خوانده‌اند.
آنان گفته‌اند که تعداد خانواده‌های بی‌جا شده در مرکز و برخی از ولسوالی‌های غور به صدها خانواده می‌رسد و باید کمک بیشتر صورت گیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: