وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور اعلام کرد که در جریان هفته روان حدود ۵۰۰ خانواده مهاجر افغان در پاکستان، به گونه دواطلبانه به کشور باز گشته اند.
غلام حیدر فقیرزی، رییس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار گفته است که این خانواده‌ها از طریق بندر تورخم وارد خاک کشور شدند.
گفته شده که این خانواده ها، کشور را نسبت به دیار مهاجرت ترجیح دادند و به مناطق اصلی خود برگشته‌اند.
به گفته این وزارت، مهاجرانی که دارای اسناد قانونی بودند، از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرت کمک دریافت کرده‌اند.
ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار از میان بازگشت کنندگان بدون مدرک ۲۹ خانواده را به هدف دریافت کمک به این کمیشنری معرفی کرده است.
در حال حاضر، حدود سه میلیون مهاجر افغان در بخش‌های مختلف پاکستان زندگی می ‌کنند که ۵۰ درصد شان فاقد اسناد قانونی اقامت می‌ باشند.
بازگشت آنان در حالی است که چند ماه پیش زدوخورد میان نیروهای مرزی افغان و پاکستان بر سر ساخت دروازه‌ها روی خط صفری کشور بود که پولیس پاکستان به مهاجرین افغان فشار آورده اند تا از آن کشور مهاجرت کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: