4 نفر به اتهام قتل در بادغیس بازداشت شدند

۴ نفر به اتهام قتل در بادغیس بازداشت شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :