یک کارمند لوای محافظت عامه در بادغیس به اتهام جعل امضاء بازداشت شد

یک کارمند لوای محافظت عامه در بادغیس به اتهام جعل امضاء بازداشت شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :