سارقان مسلح یک مرد را در مسیر شاهراه هرات_غوریان کشتند

سارقان مسلح یک مرد را در مسیر شاهراه هرات_غوریان کشتند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :