شاهراه هرات – قلعه نو در کنترل پیکارجویان طالب است

شاهراه هرات – قلعه نو در کنترل پیکارجویان طالب است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :