نگرانی از تخریب شاهراه های هرات با گشت و گذار موترهای باربری باتناژ بلند

نگرانی از تخریب شاهراه های هرات با گشت و گذار موترهای باربری باتناژ بلند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :