3 نفر به اتهام سرقت­های مسلحانه در هرات بازداشت شدند

۳ نفر به اتهام سرقت­های مسلحانه در هرات بازداشت شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :