افغانستان، پاکستان و کمیساری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان توافق کرده‌اند که تمامی پناهندگان قانونی و غیرقانونی افغان مقیم پاکستان تنها به‌صورت داوطلبانه به افغانستان بازگردانده خواهند شد.
در نشستی که امروز به میزبانی کمیساری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در کابل برگزارشده بود، بر باقی ماندن پناهندگان افغان در پاکستان فراتر از ۲۰۱۵ توافق شد.
بر اساس توافق قبلی میان دولت‌های پاکستان و افغانستان، بیشتر پناهندگان افغان در پاکستان تا پایان امسال باید پاکستان را ترک می‌کردند.
در حالا حاضر حدود ۱.۵ میلیون پناهنده افغان به‌صورت قانونی و حدود ۱.۵ میلیون پناهنده دیگر به‌صورت غیرقانونی در پاکستان زندگی می‌کنند.
عبدالقادر بلوچ، وزیر امور سرحدات پاکستان در کابل گفت که تعهد کردیم که کارت‌های پناهندگی پناهندگان افغان در پاکستان تا پایان سال ۲۰۱۷ تمدید شود و این موضوع در پایان سال ۲۰۱۵ به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :