3 تن در فراه، آماج حمله هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفتند

۳ تن در فراه، آماج حمله هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفتند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :