35 تن از مسئولان امنیتی و اداره‌های دولتی در هرات تقدیر شدند

۳۵ تن از مسئولان امنیتی و اداره‌های دولتی در هرات تقدیر شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :