32 پیکارجوی طالب در غزنی  کشته شدند

 ۳۲ پیکارجوی طالب در غزنی  کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :