مسئولان در اداره صحت عامه ولایت غور می‌گویند که ۳۰۰ قلم مواد فاسد به شمول اقلام دارویی و خوراکی از سوی این اداره به آتش کشیده شد.

 

زلمی حکیمی، مسئول بخش صحت اداره صحت عامه ولایت غور گفته است که هزنیه این مواد ۴۴ هزار افغانی بوده که از سوی اداره صحت عامه سوزانده شده است.

وی افزود که این مواد از یک ماه به اینسو از سوی کمیته جمع آوری صحت عامه غور، مواد فاسد شده را جمع آوری کرده بودند.

با این حال، مسئولان در اداره صحت عامه ولایت غور از ساکنان این ولایت خواست که از خرید و فروش مواد فاسد شده خود داری نمایند.

گفته می‌شود که مواد خوراکی در ولایت غور از ولایات هرات و کابل وارد این ولایت می‌شود و به دلیل دوری راه ممکن است که فاسد شود.

 

بیشتر بخوانید:

دومین محموله مواد کیمیایی در هرات به آتش کشیده شد

300 قلم مواد تاریخ گذشته در غور سوزانده شد

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: