300 تُن گندم کمکی هندوستان به مردم نیمروز توزیع شد

۳۰۰ تُن گندم کمکی هندوستان به مردم نیمروز توزیع شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :