راه اتصال ۳ ولسوالی غور به فیروزکوه مسدود شد

راه اتصال ۳ ولسوالی غور به فیروزکوه مسدود شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :