2 تن به ظن قاچاق مواد مخدر در هرات بازداشت شدند

۲ تن به ظن قاچاق مواد مخدر در هرات بازداشت شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :