۲ تن به ظن فروش مواد مخدر و سلاح در هرات بازداشت شدند

۲ تن به ظن فروش مواد مخدر و سلاح در هرات بازداشت شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :