800 نیروی آمریکایی به افغانستان اعزم می‌شوند

۸۰۰ نیروی آمریکایی به افغانستان اعزم می‌شوند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :