20 تا 30 درصد مردم هرات برای بار دوم شناسنامه تابعیت گرفته اند

۲۰ تا ۳۰ درصد مردم هرات برای بار دوم شناسنامه تابعیت گرفته اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :