1 فرد مسلح غیرمسئول همراه با 45 تن از افرادش به دولت تسلیم شد

۱ فرد مسلح غیرمسئول همراه با ۴۵ تن از افرادش به دولت تسلیم شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :