6 پیکارجوی طالب در بادغیس کشته شدند

۶ پیکارجوی طالب در بادغیس کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :