سقوط چند پاسگاه امنیتی در ولایت بادغیس

سقوط چند پاسگاه امنیتی در ولایت بادغیس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :