سفارت روسیه در کابل قرار است پانزده دیپلمات افغان را برای آموز‌ش‌های بیشتر به مسکو، مرکز این کشور بفرستد.
سفیر روسیه در کابل گفت که فرستادن این دیپلمات‌ها بخشی از تلاش‌های روسیه به هدف تقویت رابطه‌ی دیپلماتیک میان کابل – مسکو است.
وزارت خارجه‌ی کشور با استقبال از این اقدام، گفت که روسیه برای تقویت رابطه با افغانستان علاقه‌مند است.
همزمان روسیه ۱۸۵ بورس را برای وزارت خارجه‌ی کشور در سال جاری در نظر گرفته است.
سال گذشته روند فرستادن دیپلمات‌ها به روسیه پس از ۲۳ سال آغاز شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: