برای دومین بار در سال جاری ۱۵ افسر رده میانی مبارزه با مواد مخدر برای فراگیری آموزش‌ مسلکی به ایران اعزام شدند.
رابط مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان گفت : برای دومین بار در سال جاری ۱۵ افسر رده میانی مبارزه با مواد مخدر برای فراگیری آموزش های حرفه ای امروز به ایران اعزام شدند.
جنرال “محمودرضا پورمنصور” گفت: این افسران با همکاری پولیس ایتالیا برای مدت یک هفته آموزش های حرفه ای را در دانشگاه علوم انتظامی امین تهران سپری می کنند.
وی گفت : بر اساس توافق های صورت گرفته میان پولیس ایران و افغانستان، قرار بوده شماری از افسران رده های ابتدائی، میانی و رده بالای افغانستان در سه مقطع برای آموزش های حرفه ای مبارزه با مواد مخدر به ایران اعزام شوند که این دومین دوره محسوب می شود و دوره سوم نیز در آینده برگزار خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: