14 نیروی امنیتی در بادغیس به گروه طالبان پیوسته اند

۱۴ نیروی امنیتی در بادغیس به گروه طالبان پیوسته اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :