مقام‌ها در ریاست صحت عامه هرات می‌گویند که در ۴ ماه نخست سال جاری ۹۳ نفر در اثر بیماری تب کانگو یا(تب خون دهنده) مصاب شدند که از آن جمله، ۱۱ نفر شان جان باخته اند.

 

«داکتر احمد امیرنژاد» مسئول نظارت از امراض ساری در ریاست صحت عامه هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که در اثر بیماری ساری « تب خون دهنده» ۱۱ نفر در هرات جان باخته اند که یک زن نیز در بین آنان شامل می‌باشد.

وی افزود: ” افرادی که به این بیماری ساری مبتلا شده اند از شهر و ولسوالی های مختلف هرات می‌باشند و غرض درمان به بیمارستان مرکزی هرات مراجعه کردند.”

به گفته آقای امیرنژاد، ۱۸ نفر از ولسوالی انجیل، ۱۷ نفر از ولسوالی پشتون زرغون، ۱۶ نفر از ولسوالی گذره و ۱۵ نفر از نواحی مختلف شهر هرات به این بیماری ساری مبتلا شده اند.

عامل اصلی بیماری کانگو یا تب خون دهنده، یک نوع کنه است که از خون حیوانات به خصوص گاو و گوسفند تغذیه می‌کنند.

این درحالیست که در این روزها، سیلی از مواشی از روستاها و ولسوالی به داخل شهر وارد می‌شوند تا برای قربانی کردن فروخته شوند اما هیچ اداره ای بر صحتمند بودن این مواشی کنترل ندارد.

 

بیشتر بخوانید:

11 نفر طی سال جاری در اثر بیماری « تب خون دهنده» در هرات جان باخته اند

11 نفر طی سال جاری در اثر بیماری « تب خون دهنده» در هرات جان باخته اند