11 عضو داعش در ننگرهار کشته شدند

۱۱ عضو داعش در ننگرهار کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :