40 پاکستانی در چوکات گروه پیکار جویان طالب در غزنی کشته شدند

۴۰ پاکستانی در چوکات گروه پیکار جویان طالب در غزنی کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :