کمک 460 میلیون دالری بانک جهانی به منظور ساخت شاهراه تورخم_پشاور

کمک ۴۶۰ میلیون دالری بانک جهانی به منظور ساخت شاهراه تورخم_پشاور

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :