شهروندان پاکستانی و ایرانی در هلمند فعالیت‌های مشکوک دارند

شهروندان پاکستانی و ایرانی در هلمند فعالیت‌های مشکوک دارند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :