یگ گروه 5 نفره به اتهام اخاذی و ارتباط با پیکار جویان طالب در هرات بازداشت شدند

یگ گروه ۵ نفره به اتهام اخاذی و ارتباط با پیکار جویان طالب در هرات بازداشت شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :