یک هواپیمای نظامی الجزایر در «البلیده» سقوط کرد

یک هواپیمای نظامی الجزایر در «البلیده» سقوط کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :