یک نشست 3 جانبه میان افغانستان، آمریکا و روسیه برگزار خواهد شد

یک نشست ۳ جانبه میان افغانستان، آمریکا و روسیه برگزار خواهد شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :