دادستانی کل در یک نشست خبری در کابل گفت چندین مقام حکومتی، به شمول یک جنرالِ دادستانی کل را به اتهام دست‌داشتن در فساد اداری بازداشت کرده‌است.
سخنگوی دادستانی کل در این نشست گفت بازداشت یکی‌از کارمندان فرماندهی پولیس ارزگان با بیش از ۲۵۰ هزار دالر، یکی از دستاوردهای تازۀ این نهاد است.
وی همچنین گفت: یکی‌از دادستان های دادستانی کل، به اتهام گرفتن رشوه گرفتار شده و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد.
بر اساس گزارش ها قرار است هفتۀ آینده نخستین نشست علنی دادگاه اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری برگزار شود.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری اوایل ماه سنبله سال جاری آغاز به کار کرد تا پرونده‌های بزرگ فساد اداری مقام‌های کنونی و پیشین حکومت در آن بررسی شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: