16 کانال آبیاری در ولسوالی پشتون زرغون به بهره برداری رسید

۱۶ کانال آبیاری در ولسوالی پشتون زرغون به بهره برداری رسید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :