یک مدرسه تروریستی طالبان در غور ساخته می‌شود

یک مدرسه تروریستی طالبان در غور ساخته می‌شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :