فردی به اتهام غصب، ۲۱ جریب زمین دولتی از سوی نیروهای امنیت ملی در هرات بازداشت شد.

 

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید که فرد بازداشت شده محمد مهدی نام داشته و روز گذشته از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی ازناحیه ششم شهر بازداشت شده است.

وی می افزاید که متهم درجریان سال های اخیر، ۲۱ جریب زمین دولتی را درساحه کارته امین غصب وبه مردم بفروش رسانده است.

هیات مشترک ادارات دولتی که برای بررسی این موضوع توظیف شده است می گوید که با در نظر داشت اسناد موجود، این اراضی ملکیت ریاست زراعت میباشد.

غصب زمین در هرات یکی از موضوعات‌ایست که همواره انتقاد ساکنان هرات را به همراه داشته است

 

بیشتر بخوانید:

اداره محلی هرات کمیسیون نظارتی را برای کنترل بازار ایجاد می کند

یک غاصب زمین در هرات بازداشت شد

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :